นโยบายส่วนบุคคล

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในลูกค้า แต่ยังทำให้ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการทบทวนและความเข้าใจในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

 • ท่านตกลงและยินยอมให้ ksgaming365 จัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์ การเข้าร่วมเกมส์ และบริการอื่น ๆ ที่เราให้ไว้เพื่อความสะดวกของท่าน
 • เราที่ ksgaming365มีการวางระบบเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านและเคารพความสิทธิส่วนบุคคลของท่านอย่างสูงสุด โดยปฏิบัติตามหลักธุรกิจที่เป็นมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ksgaming365 จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อสนับสนุนการเข้าเล่นเกมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมเกมส์เท่านั้น
 • เราอาจตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อมีความจำเป็นในการป้องกันภัย หรือเพื่อความปลอดภัยของระบบ หรือเมื่อต้องการให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเกมส์ได้โดยไม่ติดขัด
 • ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยให้กับภายนอก ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นตามคำขอ หรือเพื่อดำเนินการให้บริการท่าน และจะเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตามพันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ ksgaming365 อาจมีส่วนในการจัดการข้อมูลบางประเภท เพื่อประโยชน์ของการให้บริการ ท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกแชร์กับบริษัทพันธมิตรนี้ในกรอบของความปลอดภัยที่เราได้กำหนดไว้
 • ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง และตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตนเองที่ได้บันทึกไว้ใน ksgaming365ณ ทุกเวลาที่ท่านต้องการ
 • เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นปัจจุบันและถูกต้อง, ท่านควรแจ้ง ksgaming365 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ตรงกับที่ท่านได้ให้มาในการสมัครสมาชิกครั้งแรก
 • ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกส่งข้ามชาติเพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทาง ksgaming365 และบริษัทคู่ค้าของเราจะรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐานการป้องกันที่รับรองระดับสากล
 • ksgaming365อาจมีความจำเป็นในการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานตรวจสอบการทุจริต หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
 • เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อวิเคราะห์ผู้ใช้งาน ksgaming365 อาจใช้เทคโนโลยี “คุ้กกี้” เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่าน ท่านสามารถปิดการเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเวลา แต่ท่านอาจพบข้อจำกัดในการใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์
 • ksgaming365 อาจทำการส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน, อัปเดต, และบริการใหม่ๆ ให้ท่านรู้จัก หากท่านต้องการยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถเลือกยกเลิกได้ แต่ท่านยังสามารถรับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของท่านได้เต็มรูปแบบ.

ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

 • ผู้ใช้ต้องเข้าใจว่าการตัดสินใจใช้บริการที่ ksgaming365 เสนอให้เป็นความเสี่ยงส่วนตัวของผู้ใช้ ทาง ksgaming365 ไม่ได้ทำการยืนยันหรือให้การรับประกันว่าเว็บไซต์หรือเกมที่มีอยู่บนเว็บไซต์มีคุณภาพและปลอดภัยทุกประการ
 • ไม่ยืนยันว่าซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ตรงตามความต้องการหรือความประสงค์ของผู้ใช้
 • ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด;
 • ไม่รับประกันว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือเกมได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการขัดข้อง
 • จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรง, อ้อม หรือผลสรุปจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเกมของ ksgaming365
 • ทั้ง ksgaming365 และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร, ลูกจ้าง, หุ้นส่วน หรือบริษัทที่ร่วมมือกับ ksgaming365จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือเล่นเกมบนเว็บไซต์ ksgaming365 

การจัดการปัญหาการฟอกเงิน

 1. ผู้เล่นที่พบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในเว็บไซต์หรือเกมของเรา จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลแก่ ksgaming365โดยเร็วที่สุดเพื่อการตรวจสอบและดำเนินการต่อไป
 2. หาก ksgaming365 ตรวจพบบัญชีผู้เล่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน, บริษัทมีสิทธิ์ในการล็อค, ระงับ, หรือยุติบัญชี และห้ามผู้เล่นถอนเงินจากบัญชีเพื่อป้องกันและกำจัดการฟอกเงิน
 3. ksgaming365 จะดำเนินการตรวจสอบเต็มที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือเกี่ยวกับการฟอกเงิน และมีสิทธิ์ในการยึดเงินที่อยู่ในบัญชีผู้เล่น หรือในกรณีที่จำเป็น จะโอนเงินไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการฟอกเงิน

การดำเนินการต่อการฝ่าฝืน, สิทธิ์ในการบังคับบัญชี และบทลงโทษ

 1. ผู้เล่นที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญานี้, ksgaming365 มีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควร, เช่น ระงับบัญชี, ปิดบัญชี, หยุดการจ่ายเงิน, และยึดเงินที่มีในบัญชี, โดยโอนอำนาจในการตัดสินใจนั้นอาจทำให้เกิดผลกระทบทางการเงินแก่ผู้เล่น
 2. ksgaming365  มีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีผู้เล่นหากตรวจพบว่าผู้เล่นทำการโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ในการใช้บริการ, นอกจากนั้นยังสามารถยกเลิกการวางเดิมพันที่ยังค้างอยู่, และจำกัดสิทธิ์ในการใช้บริการต่อไป
 3. การตัดสินใจของ ksgaming365 ในกรณีฝ่าฝืนข้อตกลงเป็นที่สิ้นสุด และสามารถปิดบัญชีและหยุดให้บริการผู้เล่นได้เมื่อใดก็ตาม

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ksgaming365 รวมถึงโลโก้, เครื่องหมายการค้า และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นของสิทธิ์ของบริษัทเท่านั้น หากมีการนำไปใช้โดยไม่มีการอนุญาตจากบริษัท ไม่ว่าจะโดยบุคคลใด บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลนั้น ๆ
 2. เว็บไซต์ https://www.ksgaming365.com เป็นทรัพย์สินของ star919 และไม่อนุญาตให้บุคคลใดนำ URL ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือบนเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัท
 3. ksgaming365 มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในเทคโนโลยี, ซอฟต์แวร์, ระบบการทำงาน และดีไซน์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
 4. ข้อความและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ksgaming365 เป็นสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวอักษร, รูปภาพ, โค้ดโปรแกรม, ไฟล์ และลิงก์ต่าง ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกหรือจำลองใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. การสร้างลิงก์มายังเว็บไซต์ของ ksgaming365 หรือส่วนย่อยใดของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้
 6. ผู้เล่นทุกคนควรใช้เว็บไซต์ของ ksgaming365  อย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และไม่ควรใช้เครื่องมือหรือระบบอัตโนมัติในการเข้าถึงหรือควบคุมเว็บไซต์ หากผิดพลาดตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่กระทำผิด

การโอนสิทธิ์และการมอบหมาย

ksgaming365  ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์, การมอบหมาย หรือการโอนสิทธิ์ใด ๆ จากสัญญานี้ให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ในกรณีที่เห็นสมควร. ส่วนผู้เล่นไม่สามารถโอนสิทธิ์, การมอบหมาย หรือส่งต่อสิทธิ์ใด ๆ ในสัญญานี้ไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ได้ ยกเว้นเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก star919

การยอมรับข้อตกลงและการบังคับใช้

 • ตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นสัญญาที่ถูกต้องและเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท ksgaming365กับผู้เล่นทุกท่าน ทางเราจัดเก็บข้อมูลและรายการต่าง ๆ ที่ผู้เล่นได้ทำการเข้าถึงและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะผ่านทางการกระทำของบุคคล ระบบ โปรแกรม หรือเครื่องมืออื่น ๆ และทุกการกระทำเหล่านั้นจะถือว่าผู้เล่นได้ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของเรา
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้และมีประสิทธิภาพเต็มที่ไม่ว่าจะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, เอกสารที่ถูกพิมพ์, หรือทางเลือกอื่น ๆ ที่บริษัทมีการนำเสนอ บริษัทถือว่าการใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของ star919 หมายความว่าผู้เล่นได้ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในฉบับนี้